4.9.15

Τη Δευτέρα, 7/9 και ώρα 9μμ, (και κάθε Δευτέρα από δω και μπρος), η Κίνηση Πολιτών Επανομής ξαναρχίζει τις συναντήσεις στα γραφεία της, Ιπποδρομίου 5.
Όσοι γνωστοί, φίλοι και μέλη ...προσέλθετε!

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Τακτικής Συνεδρίασης

    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου»
       Καλείται ο κ. ..........................................................................., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, να προσέλθει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 9η του μηνός  Σεπτεμβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   
   Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου - ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Συνημμένα : Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης /09-09-2015, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21.083 /04-09-2015  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΘΕΜΑ 1ο :Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους και επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην επέκταση της πολεοδομικής μελέτης .
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο: Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην επέκταση της πολεοδομικής μελέτης Αγίας Τριάδας .
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στο λογαριασμό του Δήμου Θερμαϊκού.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο: Επιστροφή χρηματικού ποσού στο Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, λόγω  σφάλματος ως προς το δικαιούχο.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα  στον κ. Δημήτριο Βασιλειάδη του Σάββα.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα  από λάθος χρέωση.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα αιγιαλού του κ. Κωνσταντίνου Χατζηχριστοφή του Αθανασίου.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.