21.12.14

20 προσλήψεις συμβασιούχων από το δήμο Θερμαϊκού και 14 από το ΔΗΠΠΑΚΥΘ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θερμαϊκού, που εδρεύει στην Περαία Ν. Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
3 ΔΕ Οδηγών τράκτορα
1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Φορτωτής –Εκσκαφέας)
8 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας
3 ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, α) για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού στο ισόγειο του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ν. Επιβατών τηλ. 2392039001, β) για την Δημοτική Ενότητα Επανομής στο πρώην Δημαρχείο Επανομής, τηλ. 2392330100 γ) για την Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας στο πρώην Δημαρχείο Μηχανιώνας τηλ. 2392330300, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:, Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντάς την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ.επικοινωνίας:2392330039). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
--------------------------------------------------------------------------
επίσης, το Ν.Π.Δ.Δ. Δημ. Πολιτιστικές Περιβαλ. Αθλ/κές Κοινωνικές Υπηρεσίες Θερμαϊκού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 14 Ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για χρονικό διάστημα 7 μηνών, για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στο Δήμο Θερμαϊκού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Θερμαϊκού, στη διεύθυνση τέρμα οδού Κύπρου, Άνω Περαία, ως τις  19-12-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 2392076011 (κα Ιωάννου Μαρία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου