6.10.14

Ιδιοκτησιακό καθεστώς της επίμαχης περιοχής του camping και του βιότοπου

"Θα σας παραθέσω το ιδιοκτησιακό χρονικό της έκτασης του κάμπινγκ και του υδροβιότοπου της Επανομής που μπήκε στον κατάλογο του ΤΑΙΠΕΔ, μια και πολλοί δεν το γνωρίζουν και νομίζουν ότι η περιοχή ανήκει στο δήμο Θερμαϊκού.
Το χρονικό της έκτασης των 4.379 στρεμμάτων γύρω από το κάμπινγκ της Επανομής και τον Ποταμό έχει ως εξής:
             Mε το κτηματολογικό αρχείο της Κοινότητας Επανομής, το τεμάχιο με αριθμό 5045 και έκταση 4.559,27 στρέμματα είναι ιδιοκτησία της.
             Το έτος 1969 ανατέθηκε στον ΕΟΤ η Διοίκηση και Διαχείριση για το τμήμα του αιγιαλού.
             Το έτος 1971 πραγματοποιήθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση όλης της έκτασης υπέρ και δαπάνης Ε.Ο.Τ. Η απαλλοτρίωση συντελέστηκε το 1972 δια της οποίας ανακοινώθηκε η καταβολή αποζημίωσης υπέρ των δικαιούχων ποσού 45.546.800δρχ.
             Το έτος 1981 πραγματοποιήθηκε ανάκληση των αποφάσεων για την απαλλοτριωθείσα έκταση με εμβαδόν 1.222,22 στρεμμάτων υπέρ της κοινότητας Επανομής (Η έκταση αυτή βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της ασφαλτοστρωμένης οδού που οδηγεί στον Ποταμό, θέση «Αναψυκτήρια»).  Έτσι, η έκταση που απέμεινε στην κυριότητα του ΕΟΤ είναι 3.157,27 στμ.
             Ο Δήμος Επανομής το 2000 με αίτησή του ζήτησε την ανάκληση της απόφασης απαλλοτρίωσης για έκταση 2.257,27 στμ.  Τα 900 στρ. εξαιρούνται  γιατί :
1. Τα 500 στμ ήταν το κάμπινγκ του Ε.Ο.Τ και
2. Τα 400 στμ ήταν η έκταση όπου επρόκειτο να γίνει το γήπεδο γκολφ.
             Τον Ιούλιο του 2002 η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκπόνησε μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Υγροτόπου Επανομής» για λογαριασμό των Ελληνικών Τουριστικών ακινήτων στα οποία είχε περιέλθει η έκταση από τον Ε.Ο.Τ. Η μελέτη είχε δυο στόχους :
1. Την δημιουργία ορνιθολογικού πάρκου και
2. Τον καθορισμό προϋποθέσεων για ένταξη της περιοχής στο δίκτυο NATURA  2000 καθώς και σε ζώνη ειδικής προστασίας με προτεραιότητα την  προστασία της ορνιθοπανίδας.
             Το 2004 ο Δήμος Επανομής ζήτησε την ανάκληση της απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και για τα εναπομείναντα 900 στμ (κάμπινγκ, Γκολφ) μια και ο νόμος του έδινε αυτό το δικαίωμα αφού για πάνω από μια πενταετία δεν ίσχυε πια ο λόγος της αναγκαστικής απαλλωτρίωσης (δηλαδή η δημιουργία γκόλφ και η λειτουργία του κάμπινγκ αφού αυτό είχε κλείσει από καιρό).
             Με την υπ’ αριθμ. 951/2008 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε στην ανάκληση της απόφασης απαλλοτρίωσης των 2.257,27 στμ. Επίσης με την υπ’ αριθμ. 1483/2008 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε στην ανάκληση της απόφασης απαλλοτρίωσης και των υπολοίπων 900 στμ οπότε πλέον αυτά μεταγράφηκαν και θα είναι στην ιδιοκτησία της Κοινότητας Επανομής με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να αποδειχθεί ότι η κοινότητα Επανομής είχε την κυριότητα
2. Να γίνει τοπογραφική αποτύπωση και ακριβής προσδιορισμός των 2.257,27 στμ.
3. Να ρυθμιστεί το θέμα της δαπάνης που είχε δοθεί για την απαλλοτρίωση.
Με το έγγραφό της το 2012 η Δνση Δημόσιας Περιουσίας/ Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών θεωρεί αρμόδιο τον Ε.Ο.Τ για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης που θα λάβει αυτός από τον Δήμο Θερμαϊκού προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάκληση της απαλλοτρίωσης που αποφασίστηκε με τις δύο  αποφάσεις  του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορούν αντίστοιχα τις εκτάσεις των 2.257,27 και των 900 στμ.
Από τα στοιχεία του Υπ. Οικονομικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν 3 δόσεις: 20.000.000 δρχ το έτος 1977, 30.000.000δρχ το έτος 1978 & 40.000.000 δρχ το 1978 στην κοινότητα Επανομής.  Άρα η κοινότητα Επανομής εισέπραξε συνολικά (μαζί με τα 45.546.800δρχ που είχε λάβει το 1972) 135.546.800δρχ.  Η συνολική αξία του ακινήτου είχε προσδιοριστεί στα 240.960.600δρχ.
Επομένως, ο Δήμος Θερμαϊκού από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει στην κατοχή του 1.222,22 στμ στη θέση «Αναψυκτήρια» από το 1981.
Για την έκταση που απομένει των : 2.257,27 στμ + 900 στμ = 3.157,27 στμ, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει πρώτα να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης από τον ΕΟΤ, στη συνέχεια να καταβληθεί το ανάλογο τίμημα από τον Δήμο Θερμαϊκού στον Ε.Ο.Τ και στο τέλος να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ αφού καλυφθούν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.
Μετά τα παραπάνω θα επιστρέψει στον Δήμο Θερμαϊκού το σύνολο της  απαλλοτριωθείσας έκτασης εμβαδού 4.379,50 στμ.
Όπως βλέπουμε λοιπόν, η περιοχή του κάμπινγκ και του υδροβιότοπου από το 1972 δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του δήμου (οπότε ο ισχυρισμός που ακούγεται, ότι ο δήμος τα αφήνει αναξιοποίητα να ρημάζουν, δεν ισχύει).  Ακόμα και σήμερα δεν ανήκει ξεκάθαρα στον δήμο Θερμαϊκού. Θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι προβλεπόμενες κινήσεις και μετά θα μπορεί ο δήμος να προχωρήσει στην όποια αξιοποίησή του.
Επίσης, για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, πριν από ένα περίπου μήνα, μετά από μεγάλη δημοσιότητα που πήρε το θέμα του ξεπουλήματος του κάμπιγκ και του υδροβιότοπου από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα από τον τύπο και πιο συγκεκριμένα από τις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Τύπος Θεσσαλονίκης και Αυγή, θορυβήθηκε ο περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας, γιατί, όπως είπε, δεν γνώριζε ότι στον κατάλογο του ΤΑΙΠΕΔ συμπεριλαμβάνεται και ο υδροβιότοπος, στον οποίο εδώ και 4 μήνες γίνονται έργα της περιφέρειας αποκατάστασης και ανάδειξής του.  Μόλις αποκατασταθεί, θα δοθεί προς πώληση;  Σε απάντησή του το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι θα εξαιρέσει τον υδροβιότοπο, πράγμα που όμως δεν ισχύει, όπως βλέπουμε από την σελίδα του ΤΑΙΠΕΔ που έχει όλη την έκταση των 3,210 στρ. και όχι μόνο τα 500 στρ. του κάμπιγκ.

Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ" – (Νίνα Δορυφόρου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου