22.10.14

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θερμαϊκού

Το ΔΗΠΠΑΚΥΘ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.
Η πρόσληψη του προσωπικού είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργήσουν οι δομές των ΚΔΑΠ, οι οποίες επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ, μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Οι ειδικότητες και ο αριθμός του προσωπικού ανά δομή, είναι οι ακόλουθες: 
Α. Δομή ΚΔΑΠ Περαίας.
 •    Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων. 
•    Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
 •    Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ για την εκμάθηση σκακιού.
•    Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών. 
Β. Δομή ΚΔΑΠ Κερασιάς.
•    Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων.
•    Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγου.
•    Η πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως, λόγω του επείγοντος, στο Δημαρχείο, Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία, αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης, ώρες 09:00 έως 14:00 από Τετάρτη 22/10/2014 έως και την Παρασκευή 24/10/2014 και ώρα 14:00.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1.    Επικυρωμένη Αστυνομική Ταυτότητα.
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου της ειδικότητας της αίτησης ή απολυτήριο Γυμνασίου για αποφοίτους Γυμνασίου.
3.    Φωτοναντίγραφο εγγράφου που να αναγράφει τον ΑΦΜ, τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ.
4.    Για το άτομο που αφορά την εκμάθηση σκακιού, βεβαίωση από αρμόδιο Σωματείο ή Ομοσπονδία στο οποίο να αναγράφεται ότι είναι εν ενεργεία σκακιστής με τον αντίστοιχο αριθμό ELO.
5.    Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας, αν υπάρχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου