20.6.14

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

μετά την Ηράκλεια, πήρε σειρά ο Άγιος Μάμας

Από τη μια σχεδιάζει να χτίσει 400 στρ. παραλίας στη Νέα Ηράκλεια. Από την άλλη, πουλήθηκαν μέσω ΤΑΙΠΕΔ και χτίζονται άλλα 40 στρ. αιγιαλού στη Νέα Ηράκλεια. Τώρα, το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Citizens' Inspectorate for Sustainable Development - CISD), με επιστολή του προς τη διοίκηση του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, την καλεί να προστατέψει τη λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα.
 Είκοσι πέντε καντίνες στην παραλία υποβαθμίζουν το οικοσύστημα και ευθύνονται για την ολοσχερή καταστροφή της αποικίας του νεροχελίδονου
Είκοσι πέντε καντίνες στην παραλία υποβαθμίζουν το οικοσύστημα και ευθύνονται για την ολοσχερή καταστροφή της αποικίας του νεροχελίδονου
Αφορμή για την επιστολή στάθηκε η πρόσφατη Διακήρυξη Χρήσης Αιγιαλού 2014 - Θέσεις Natura, την περασμένη Παρασκευή, σχετικά με την εκμίσθωση τμημάτων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στην ακτή της παραλίας του Αγίου Μάμα. Η οποία όμως ανήκει στο Δίκτυο Natura με κωδικό GR 1270004 και τίτλο: Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι στον υγρότοπο του Αγίου Μάμα λειτουργούν πάνω από 25 beach-bar (10 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της προστατευόμενης περιοχής) με δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα, όπως καταστροφή βλάστησης και θέσεων φωλεοποίησης προστατευόμενων ειδών πτηνών, κ.λπ. Οπως η περιβαλλοντική ζημιά που επήλθε το καλοκαίρι του 2012, όταν καταστράφηκε ολοσχερώς η αποικία του Νεροχελίδονου-Glareola pratincola, ενός από τα δύο είδη για τα οποία η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, επισημαίνει το CISD. Τα παραπάνω, αναφέρεται στην επιστολή, έχουν καταγγελθεί πολλές φορές στις αρμόδιες αρχές και ενώ έχουν διαπιστωθεί οι παραβάσεις και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα, οι αυθαιρεσίες συνεχίζονται εν γνώσει των υπηρεσιών της διοίκησης.
«Η όποια αυθαίρετη επέμβαση ή εγκατάσταση, δίχως σχετική άδεια, όπως χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή νέων οδών προσέγγισης μέσα από τις αμμοθίνες, αλλά και η ανεξέλεγκτη κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων πάνω στις αμμοθίνες, μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση του τοπίου και σοβαρή βλάβη στο οικοσύστημα», τονίζεται στην επιστολή. Και αναφέρεται ως προφανές και αυτονόητο ότι «η Δημοτική Αρχή, που πρωτοστατεί στην προστασία αυτής της ευαίσθητης περιοχής από κάθε είδους μη σύννομες παρεμβάσεις ή πράξεις που υπερβαίνουν τους όρους των μισθωτηρίων συμβάσεων, θα λάβει όλα τα μέρα ώστε να τηρηθούν πλήρως τα συμφωνηθέντα».
Για το λόγο αυτό το CISD0020 προτείνει να περιληφθούν στις σχετικές συμβάσεις αυστηρές ποινικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τις μισθωτήριες συμβάσεις, αλλά και η υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων προστασίας του υγρότοπου και αποκατάστασης τυχόν περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 140/2008 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.
«Η ανάγκη συστηματικού ελέγχου για την διαπίστωση της τήρησης της νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελούν τον κανόνα στην περιοχή», επισημαίνει στην επιστολή του το CISD. Και εκτιμά ότι η διασφάλιση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής τής κατά νόμο προστασίας του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος, που αποτελεί και τη μοναδικότητά του, είναι αποκλειστικά προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και της ευημερίας των δημοτών σας, της αξιοπιστίας της Αρχής, αλλά και του δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας του Περιβάλλοντος.

του Σάκη Αποστολάκη από enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου