25.2.14

Τελευταία μέρα συμμετοχής στις Πανελλήνιες

Η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2014 λήγει σήμερα Τρίτη  και σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση-δήλωση.
Η αίτηση για την συμμετοχή στις Πανελλήνιες υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Λύκειο ενώ ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί την αίτηση - δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων, είτε από το Λύκειό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου