20.1.14

Μετάταξη στον Δήμο Θερμαϊκού

Ο Δήμος Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσεως προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με μετάταξη υπαλλήλου. 
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θερμαϊκού στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 57019 Περαία.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση για μετάταξη καθώς και Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θερμαϊκού στα τηλ. 23923-30029, 23923-30053, 23923-30049.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου