1.11.13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ έτους 2012

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ