30.9.13

Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού

Συγκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, την  Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Ν. Επιβάτες.
                    Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.                                                                                                                                                   
2. Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2013 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ. Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Κ. Καζουλίδη.
3. Παραχώρηση οικοπέδου στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΟΣΔΑ) για το έργο «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας ΠΕ Θεσσαλονίκης». Εισηγητής:Γενικός Γραμματέας κ.Ελ. Κεραμιδάκης.
4.Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.
5. Έγκριση της υπ’ αρ. 103/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος
κ.Π.Τροκάνας.
6. Έγκριση της υπ’ αρ. 71/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.
7.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
8. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 295/2013 απόφασης του ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
9.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
11. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
12. Ορισμός εκπροσώπου για υπογραφή λήξης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
13. Διαγραφή ποσού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
14. Συγκρότηση Επιτροπής σφραγίσεων και αποσφραγίσεων ΚΥΕ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
15. Αντικατάσταση του κ. Αν. Βουδούρη από μέλος του ΔΣ της ΔΑΝΕΘ. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ελ. Κεραμιδάκης.

Ο Πρόεδρος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ