18.9.13

13 Οκτωβρίου το επόμενο "Παζάρι Παραγωγών"

Σας ενημερώνουμε ότι 
το επόμενο "Παζάρι Παραγωγών" θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου 
στον ίδιο χώρο (δημοτικό parking Επανομής.)