31.7.13

Ευχαριστήριο

   Η Κίνηση Πολιτών Επανομης ευχαριστεί τόσο τους παραγωγούς, που αψηφώντας πιέσεις και απειλές τίμησαν με την συμμετοχή τους το πρώτο παζάρι παραγωγών, όσο και τους πολίτες που με την προσέλευσή τους, παρά την πλημμελή ενημέρωση, έδειξαν πόσο ανάγκη έχει η τοπική κοινωνία από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Η επιτυχία του παζαριού παραγωγών μας επιβάλλει την επανάληψη της διοργάνωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα, βελτιώνοντας όποιες οργανωτικές ατέλειες εντοπίστηκαν, υλοποιώντας έτσι την θέση μας για κοινωνική αλληλεγγύη και συλλογική αντιμετώπιση της κρίσης.
Κίνηση Πολιτών Επανομης