19.6.13

Προβολή video με θέμα την "ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου και ώρα 21:30, στο στέκι της ΚΠΕ, την καφετέρια "Χριστίνα", θα γίνει προβολή ενός video (50 min) με θέμα την "Κοινωνική Επιχειρηματικότητα".

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι αναδυόμενη μορφή επιχειρηματικότητας, με χαμηλό επιχειρηματικό και επενδυτικό προφίλ, μέσα σ’ ένα πλαίσιο (θεσμικό και πολιτιστικό) μιας συνεργατικής κουλτούρας πολυμερούς, που συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας, με νέες ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και με άλλες βαθιές κοινωνικές ανάγκες.
Αυτή η μορφή επιχείρησης έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη αλλά και ως έκφραση συλλογικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο με ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο.
Δελεαστικές είναι και οι εξής βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται:
-Η ελεύθερη συμμετοχή
-Η δημοκρατική διοίκηση: «ένας εταίρος, μια ψήφος»
-Η αλληλεγγύη
-Η περιορισμένη και δίκαιη διανομή του πλεονάσματος
-Το προβάδισμα του ατόμου έναντι του κεφαλαίου
-Η ανεξαρτησία απέναντι στο κράτος.
----------------------------------------
Θα γίνει μια μικρή τοποθέτηση απο φίλο της ΚΠΕ που ασχολείται με την Κοιν. Επιχειρηματικότητα και θα ακολουθήσει συζήτηση. (η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Heinrich Boell το οποίο  προωθεί την οικολογία, την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη).