17.6.13

η ΚΠΕ συμπαρίσταται στους απολυμένους της ΕΡΤ

η "Κίνηση Πολιτών Επανομής" 
συμμετείχε στην παλλαϊκή διαδήλωση συμπαράστασης στους απολυμένους 
και δήλωσε με ψήφισμά της την αντίθεσή της στο κλείσιμο της ΕΡΤ.