18.5.13

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τις εξετάσεις, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Θα προσθέτουμε ώρες τις παραμονές της εξέτασης κάθε μαθήματος.