19.5.13

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/5/2013

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
Περαία, 17/5 /2013
Συγκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, την 23 Μαϊου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στο Δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Ν. Επιβάτες.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
2. Αποβολή μισθώτριας εταιρείας, από δύο (2) δημοτικά ακίνητα-καταστήματα, τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή οδό Ν.Βότση, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
3. Ανανέωση της υπ΄αρ.219/2012 απόφασης ΔΣ, που αφορά την μείωση κατά 20% μηνιαίου μισθώματος, ενός ισογείου καταστήματος, στη δημοτική ιχθυαγορά Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
4. Λύση μισθώσεων στο δημοτικό ακίνητο «ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΣ», στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. Γ150, επί της οδού Πολυτεχνείου 113, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
6. Έξωση εταιρείας από Δημοτικό ακίνητο (κατάστημα)- αναψυκτήριο, επί της παραλιακής οδού Κουντουριώτου 107 στους Ν.Επιβάτες. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
7. Έγκριση της υπ΄αρ.115/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
8. Παραχώρηση χρήσης προς τον Δήμο, Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΑΠ-ΠΑ 2000. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής.
9. Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ και
εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
10. Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γ. και Α.Καβούνη και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
11. Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΘ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
12. Αποδοχή παραίτησης Δημ. Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΘ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
13. Λύση σύμβασης με τον ανάδοχο για «Εργασίες διαχωρισμού με τη χρήση γυψοσανίδας στα σχολεία του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
14. Έγκριση κατανομής ποσού 1.809,29 €, προς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τις αμοιβές των σχολικών τροχονόμων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Βογιατζής.
15. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών, για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
17. Έγκριση κατεπείγουσας μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου Οικονομικών, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
18. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
19. Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης Δημ.Συμβούλων στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
20. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για το μήνα Μάιο, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
21. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
22. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
23. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
24. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
25. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
26. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
27. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
28. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
29. Έγκριση της υπ΄αρ.8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον κανονισμό πεζόδρομου στην οδό Φιλίππου της Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
30. Έγκριση της υπ΄αρ.9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην κατάργηση τμήματος μονόδρομου στην Αθ.Διάκου της Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
31. Έγκριση της υπ΄αρ.10/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στη Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
32. Έγκριση της υπ΄αρ.11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση χώρου για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων στη Δ.Κ.Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.
33. Έγκριση της υπ΄αρ.13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση κοπής δένδρων στον Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
34. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση φύτευσης δένδρων, σε κοινόχρηστο χώρο, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρ-χος κ. Β. Αθανασιάδης.
35. Έγκριση της υπ΄αρ.15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄αρ.99/2010 απόφαση ΔΣ του πρώην Δήμου Μηχανιώνας, περί καθορισμού ρυθμίσεων κοινοχρήστων χώρων στην οδό Πολυτεχνείου στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
36. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Καλλικρατικού Δ.Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
37. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
38. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ενίσχυση και Αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντι-δήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
39. Καθορισμός οριογραμμών ρέματος, στην περιοχή του αγροτεμαχίου 1053α Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
40. Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων, που επιφέρει η υποπαράγραφος ΣΤ12 του πολυνόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα. Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ι. Αλεξανδρής.
41. Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής.
42. Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής
Ο Πρόεδρος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου