27.4.13

συζήτηση για τον Υδροβιότοπο τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 29/4 στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συγκέντρωση των φίλων της ΚΠΕ θα συζητήσουμε για τον υδροβιότοπο Επανομής. Μια περιοχή υψηλής οικολογικής αξίας καθώς προστατεύεται από την εθνική, την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία (αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής και είναι ενταγμένη Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, με τους κωδικούς: GR1220011-Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα και GR1220012-Τόπος Κοινοτικής Σημασίας)
Η συζήτηση – ενημέρωση, γίνεται εν όψει της σχετικής εκδήλωσης «ευαισθητοποίησης των επισκεπτών» που θέλουμε να διοργανωθεί στις αρχές Ιουνίου.
Όποιος έχει «υλικό» σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη διαδικασία ένταξής του στο Natura και τις υποχρεώσεις, τα όρια του βιότοπου, τη μελέτη της ορνιθολογικής για το ορνιθολογικό πάρκο κλπ, ας το φέρει να γίνει μια σφαιρική και πλήρη ενημέρωση
(Και επίσης θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασισθεί η τελική μορφή δράσης της ΚΠΕ σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης που περιλαμβάνουν παλιές ανεξόφλητες οφειλές.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου