19.4.13

Μόνο 30.000 € στο δήμο μας για Πυροπροστασία

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, έγινε η κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) συνολικού ποσού ύψους 18.400.000,00 € στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 
Για τον Δήμο Θερμαϊκού δυστυχώς προϋπολογίστηκαν τα λιγότερα (συγκριτικά με τους άλλους μη αστικούς δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης) 30.600 ευρώ. Με αυτά ο δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει ενέργειες όπως: α) καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ, β) καθαρισμός - έλεγχος χωματερών, γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού, δ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ) και ε) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα). πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου