9.1.13

πρόταση για συνεργασία και κοινές δράσεις με την Πρωτοβουλία Πολιτών Δ. Θερμαϊκού

Επανομή 8-1-2013
Προς τα μέλη 
της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Περαίας

Σύμφωνα με τη απόφαση που πήραμε στη συνέλευσή μας της 3-1-2013, θα θέλαμε να σας προτείνουμε να κινηθούμε μαζί ούτως ώστε να απαιτήσουμε από κοινού από τις δημοτικές αρχές :
·         την πραγματοποίηση ανοιχτών συνελεύσεων
·         τη σύσταση «συνηγόρου του δημότη» όπως προβλέπεται από το νόμο
    ·         την ενεργοποίηση του «συμβουλίου διαβούλευσης» το οποίο αδρανεί
Στον απολογισμό του δημάρχου στις 13-12-2012 είχαν αναφερθεί ανάλογες προτάσεις από αρκετούς συμπολίτες μας, οπότε πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλη η συγκεκριμένη χρονική στιγμή και η συνεννόησή μας θα επιτείνει την πίεση και θα επιταχύνει ίσως κάποιες αποφάσεις του δήμου.
Ελπίζοντας σε φιλική συνεργασία
Τα μέλη της Κίνησης Πολιτών Επανομής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου