1.11.12

Θέματα που συζητήθηκαν την Τρίτη, 30/10.

  ·         Σχετικά με το χώρο για τη διεξαγωγή του χαριστικού παζαριού, αποφασίστηκε να γίνει  ερώτηση στον αντιδήμαρχο παιδείας για την έγκριση της  αίτησής μας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Επανομής, επίσης να διερευνηθεί η περίπτωση του να γίνει το παζάρι στο ΚΑΠΗ όπως και να κοστολογηθεί τέντα για την περίπτωση που τελικά γίνει σε υπαίθριο χώρο.
   ·         Έγινε συλλογή υπογραφών από την ομάδα νερού για την επιστολή προς τη ΔΕΥΑΘ σχετικά με τους λογαριασμούς του νερού, στους οποίους παρατηρούνται πολλά προβλήματα η οποία θα συνεχιστή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.  Επίσης, σχετικά με το Υπόμνημα - Καταγγελία της ΚΠΕ προς το Δήμο Θερμαϊκού, η κοινοποίησή του στους  1) Υπουργείο Υγείας  2) Σώμα Εποπτών Περιβάλλοντος 3) Συνήγορο του Πολίτη (Αθήνα) αποφασίστηκε να γίνουν ταχυδρομικώς (για μικρότερο κόστος).
  ·         Τέθηκε το θέμα αίτησης στο Δήμο για μείωση των δημοτικών τελών, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των πολιτών (όπως γίνεται σε άλλους Δήμους όπως στο Δήμος Θεσσαλονίκης) αλλά και της ανισότητας σε σχέση με τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Θερμαϊκού.
  ·         Μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια της ομάδας καθαριότητας, τα οποία θα έχουν τη μορφή  συνέντευξης , θα συμπληρωθούν από διάφορους πολίτες (όχι μέλη της ΚΠΕ), αφορούν στη διαχείριση των  απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.  Σκοπό έχουν στη συλλογή στοιχείων για το θέμα αυτό και τη στόχευση για δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής.
   ·         Συζητήθηκε και πάλι η υπεκφυγή του δημάρχου στην πρόσκλησή μας για ανοιχτή συγκέντρωση – συζήτηση με τους δημότες Επανομής και αποφασίσαμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια και να περιμένουμε το απολογισμό που έθεσε σαν κατάλληλη μέρα για ενημέρωση του κόσμου. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζουμε εμείς ημέρα και μέρος και τους καλούμε όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου