2.10.12

Σημειώσεις Συνάντησης - Συνέλευσης ΚΠΕ (1-10-2012)

   ·         Νεώτερα από τη δικαστική εξέλιξη (δικογραφία) στην υπόθεση της ποιότητας νερού και των ακατάλληλων γεωτρήσεων. Αποφασίστηκε να συνταχθεί  υπόμνημα  το οποίο θα υπογραφεί από όλα τα μέλη της ΚΠΕ που θα είναι παρόντα την επόμενη Δευτέρα, το οποίο θα μπει ως συνοδευτικό στο φάκελο που καταρτίζει ο εισαγγελέας. Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι δυο δικηγόροι της ΚΠΕ.
   ·         Συνέχιση της συγκέντρωσης λογαριασμών ύδρευσης από δημότες, (και προηγούμενων χρήσεων) για επεξεργασία και εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων, η οποία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.
   ·         Συμπεράσματα – αποτελέσματα από ερωτηματολόγιο της ανοιχτής συγκέντρωσης, για τα προβλήματα των δημοτών: 1ο αποχετευτικό-δρόμοι, 2ο ποιότητα νερού, 3ο ενημέρωση για σωστή διαχείρηση απορριμμάτων.
  ·         Απόφαση για τη σύσταση ομάδας αλληλεγγύης. Τα μέλη της ομάδας είναι: Δέσποινα Κ., Ζήνα Μ., Κυριακή Κ., Τάσος Κ., Θανάσης Τ., Κώστας Λ., Γιώργος Γ., Δημήτρης Τ., Ντίνα Δ., Γιώργος Σ. Ως αντικείμενα ενασχόλησής της προτάθηκαν: πλατφόρμα ανέργων, κοινωνικό φροντηστήριο, εκμάθηση ελληνικών σε αλλοδαπούς, χαριστικό παζάρι, συλλογή τροφίμων και διάθεσή τους σε άπορες οικογένειες...
  ·         Κλείσιμο του ταμειακού υπολοίπου από τα έξοδα της συγκέντρωσης της 22ας Σεπτεμβρίου.
  ·         Τελική απόφαση για τις δυο επιστολές α) προς Δήμαρχο (ενημέρωση δημοτών Επανομής για τα προβλήματα της πόλης) και β) προς πρόεδρο κοινότητας (για στέγαση της ΚΠΕ) 
  ·         Πρόταση της ομάδας καθαριότητας για ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες, σχετικά με τη διαχείρηση των σκουπιδιών και των ανακυκλώσιμων υλικών. Το ερωτηματολόγιο είναι ήδη προς διαβούλευση και θα διανεμηθεί στους δημότες την επόμενη εβδομάδα.
     (παρόντες 32)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου