2.8.12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ» - 1-8-2012

ΘΕΜΑΤΑ:
      1.       Παρουσίαση της ομάδας για τους νέους συμμετέχοντες
Έγινε αναφορά στην ιδρυτική πράξη η οποία είναι αναρτημένη στο FaceBook και στο blog.
Βασικός σκοπός: Η σώρευση των τοπικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, μας υπέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης συλλογικής δράσης, απώτερος σκοπός της οποίας είναι η διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής  των συνδημοτών και συνανθρώπων μας.
Έγινε μία σύντομη εισήγηση για την μέχρι σήμερα δραστηριότητα των θεματικών ομάδων που είναι η ομάδα για την καθαριότητα και ανακύκλωση, η ομάδα για το νερό και η ομάδα για την κατάσταση των δρόμων. Διευκρινίστηκε ότι με μεγαλύτερη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους πολίτες εθελοντές θα μπορούν οι ομάδες αυτές να ενισχυθούν αλλά και να δημιουργηθούν νέες ομάδες (π.χ. για τον Υγρότοπο Επανομής καθώς και μία θεματική ομάδα κοινωνικών προβλημάτων όπως η ανεργία ).
Η ενημέρωση για τις δράσεις κάθε θεματικής ομάδας θα γίνεται μέσω
email (Google groups), Facebook και BlogSpot.
      2.       Προτάσεις από τους νέους συμμετέχοντες
Κατατέθηκαν κάποιες νέες προτάσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες της ομάδας:
·         Να συμπεριληφθούν και οι λουόμενοι-επισκέπτες των παραλιών της Επανομής στην εκστρατεία ενημέρωσης που σχεδιάζει η Θ.Ο. καθαριότητας.
·         Να συλλέγονται παλιά αντικείμενα όπως έπιπλα κ.α. και να διοργανώνεται παζάρι κατά τακτά διαστήματα όπου θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν ανταλλαγές και αγορές.
      3.       Συντονισμός της ΚΠΕ
Έχει ήδη αποφασιστεί από προηγούμενη συνάντηση ότι  το (προσωρινό) συντονιστικό όργανο θα είναι 3μελές και θα απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε θεματική ομάδα. Θ.Ο. δρόμων- Γ. Σφυρής, Θ.Ο. Νερού Δ. Ντόκας, Θ.Ο. καθαριότητας Φ. Στάθης. Εάν κάποιος δεν έχει δυνατότητα να συμμετάσχει σε συναντήσεις της οργανωτικής θα συνεννοείται με κάποιο μέλος της ομάδας του ώστε να εκπροσωπούνται πάντα οι ομάδες.
Μόνιμη βάση για τον συντονισμό και την ενημέρωση θα είναι το κατάστημα Φωτοτυπικό Κέντρο Επανομής (Κιβωτός), Γιώργος Σφυρής τηλ. 23920 44287,
email: politesepanomis@yahoo.gr.
Συζητήθηκε το θέμα οργανωτικής δομής της ΚΠΕ. Συμφωνήθηκε να καταρτισθεί ένα συμπληρωματικό προς την ιδρυτική πράξη κείμενο «κανονισμού λειτουργίας» όπου θα  διατυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος λήψης αποφάσεων (ατζέντα θεμάτων για τις συναντήσεις, διαβούλευση, κριτήρια για τους συμμετέχοντες, διαδικασία λήψης αποφάσεων κλπ) καθώς και η προέλευση και τρόπος διαχείρισης οικονομικών πόρων. Θα το καταρτίσει η συντονιστική επιτροπή σχέδιο και θα δοθεί προς διαβούλευση
στους συμμετέχοντες της ΚΠΕ στο google group ώστε μέσα από την σύνθεση απόψεων να προκύψει ένα τελικό κείμενο.
      4.       Διοργάνωση ανοιχτής συγκέντρωσης
Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση για το κοινό μετά τον Αύγουστο. Έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να συντονίσει την διοργάνωση αυτή.
      5.       Σχέση με την Δημοτική Διοίκηση
Έγινε συζήτηση για το ποια θα είναι η σχέση της κίνησης με την Δημοτική διοίκηση. Αποφασίστηκε να προετοιμάσει η συντονιστική μία επιστολή προς τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο κοινότητας όπου θα παρουσιάζεται η ΚΠΕ, ο σκοπός της, κάποιες προτάσεις δράσεων και οι δυνατότητες (όροι) συνεργασίας με την διοίκηση. Η προτεινόμενη επιστολή θα τεθεί προς διαβούλευση στο φόρουμ του google group το Σαββατοκύριακο.
6.  Επόμενη συνάντηση  της ΚΠΕ
Επόμενη Πέμπτη 9 Αυγ. 21:00 στο καφέ "Λουξ". Θα γίνει υποδοχή και ενημέρωση νέων ενδιαφερόμενων πολιτών και θα συντονιστεί η διοργάνωση της ανοιχτής συγκέντρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου