28.7.12

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
    1.       Συλλογή στοιχείων από τον Δήμο για τις επιδόσεις παραγωγής οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην δημοτική κοινότητα. Να ερευνηθεί και κατά πόσο λειτουργεί η ανακύκλωση στον Δήμο.
    2.       Έρευνα συμπεριφορών πολιτών και υπηρεσιών του Δήμου με ερωτηματολόγιο σε ότι αφορά τις πρακτικές και συνήθειες στον τομέα της καθαριότητας.
    3.       Έλεγχος και προτάσεις σχεδιασμού του δικτύου αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων (μπλε κάδοι και κάδοι απορριμμάτων).
    4.       Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών με φυλλάδια και πινακίδες με μηνύματα σε συνεργασία με ιδιώτες χορηγούς.
    5.       Έρευνα για τις δυνατότητες μείωσης του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για τον Δήμο και τους κατοίκους.
    6.       Έλεγχος της δημοτικής αρχής για την υποχρεωτική ανταποδοτικότητα των τελών καθαριότητας που καταβάλλονται από τους πολίτες μέσα από τον λογαριασμό ΔΕΗ.
    7.       Πρόταση δημιουργίας κλειστών χώρων στέγασης (οικίσκος) των κάδων στο δίκτυο περισυλλογής των οικιακών απορριμμάτων σε κάποιο κεντρικό σημείο ως πιλοτικό.
    8.       Διερεύνηση τρόπων διαχείρισης των ογκωδών απορριμμάτων (κλαδιά, γεωργικά απόβλητα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα οικοδομής, κλπ) η οποία δεν υφίσταται σήμερα.
     9.       Προώθηση της οικιακής (και δημοτικής) κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων.
   10.   Προτεραιότητα για την άμεση κατάργηση και αποκατάσταση της τοπικής παράνομης χωματερής δίπλα από το γήπεδο «Αναγέννησης» με τις εξής Δράσεις:
  • Δημιουργία εμποδίου με ανάχωμα στην είσοδο του σκουπιδότοπου.
  • Φύλαξη χώρου με εθελοντές για ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις τους μέσα από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων,  αναφορά για τα προβλεπόμενα πρόστιμα, οδηγίες για κομποστοποίηση στην αυλή, καύση στο χωράφι, ανακύκλωση, κλπ. Τοποθέτηση πανό.
  • Συλλογή στοιχείων για την επιβάρυνση ρύπανσης των ακτών όπου καταλήγουν τα ρέματα (Βρυσούδας και από μετόχι «Αναστασίας»).
  • Παραλαβή τα ογκώδη απορρίμματα στο αμαξοστάσιο της Επανομής.
    11.   Προώθηση της καθαριότητας και της νομιμότητας στις παραλίες της Επανομής.
   12.   Εκστρατεία για μείωση ή και εξάλειψη της χρήσης πλαστικών σακουλών (προς τους πολίτες, τις εμπορικές αλυσίδες και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης).
   13.   Αξιοποίηση των κονδυλίων που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός ειδικά για την αποψίλωση σε κοινόχρηστους χώρους.
    14.   Κωδικοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
    15.   Συμβολική δράση με εναπόθεση σκουπιδιών στην είσοδο του δημαρχείου Επανομής.
   16.   Ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου