11.7.12

Ιδρυτική πράξη 
 Ένωσης Προσώπων – Κίνησης Πολιτών,
 με την επωνυμία «Κίνηση Πολιτών Επανομής»
με έδρα την Επανομή

 
Γενικός σκοπός
Η συσσώρευση των τοπικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, μας υπέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης συλλογικής δράσης, απώτερος σκοπός της οποίας είναι η διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής  των συνδημοτών και συνανθρώπων μας.

Βασικές Αρχές:
            Η «κίνηση» οφείλει να διέπεται από:
Ø  δημοκρατικές αρχές  και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
Ø  ακομμάτιστους προσδιορισμούς (η κίνηση δεν συνιστά δημοτική παράταξη και δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει κανένα υπάρχον ή νέο πολιτικό κόμμα, οργάνωση κ.λ.π.)
Ø  επιδίωξη διαλόγου και συνεννόησης με τις τοπικές αρχές ή άλλους αρμόδιους φορείς.
Ø  σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
Ø  κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη
Ø  σεβασμό στον άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής ή ιδεολογίας

Ειδικοί Σκοποί:
Ø  Η προστασία του περιβάλλοντος
Ø  Η ανάδειξη και ισχυροποίηση του συλλογικού συμφέροντος έναντι του ατομικού και συντεχνιακού συμφέροντος
Ø  Η ανάδειξη των προβλημάτων και η κατάθεση προτάσεων για λύσεις στα χρόνια προβλήματα της πόλης (αποχέτευση,  ύδρευση, σκουπίδια, συγκοινωνιακό και οδικό δίκτυο κ.α.)
Ø  Η ηθική και υλική βοήθεια σε συνδημότες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοπορισμού  (συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων, φαρμάκων, λειτουργία «κοινωνικού φροντιστηρίου» κ.ο.κ.)
Ø  Προσπάθεια προς μια ισότιμη - κοινωνική, πολιτική και οικονομική- αντιμετώπιση της Δημοτικής Ενότητας Επανομής από τη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού, σε σχέση με τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα.
Ø  Ενημέρωση και παρότρυνση των πολιτών για ενεργή συμμετοχή και δράση, με στόχο την ανάδειξη και επίλυση των κοινών προβλημάτων.

Δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών:
Ø  Δημιουργία θεματικών ομάδων με στόχο την αποτελεσματικότερη διοργάνωση των εκάστοτε δράσεων (για επίλυση προβλημάτων, παροχή κοινωνικής βοήθειας σε συνανθρώπους – συνδημότες κ.ά.)
Ø  Συλλογή στοιχείων για τα υπάρχοντα προβλήματα (π.χ. παρελθοντικές ενέργειες του Δήμου, μελέτη του νομικού πλαισίου κ.λ.π.)
Ø  Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προβλήματα με αφίσες, φυλλάδια, άρθρα σε εφημερίδες κ.ά.
Ø  Διαμόρφωση προτάσεων και επιδίωξη συνεννόησης – διαλόγου με το Δήμο, σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων
Ø  Μαζικές συγκεντρώσεις πολιτών για κάθε μορφής κινητοποιήσεις, με στόχο τη γνωστοποίηση των προβλημάτων και ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων κατοίκων.
Ø  Παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια του Δ. Θερμαϊκού (υποβολή προτάσεων και προώθηση προβλημάτων)

Μέσα για την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων:
Ø  Αξιοποίηση των δομών και των αρχείων του Δήμου για την οργάνωση και πραγματοποίηση των δράσεων
Ø  Δικτύωση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες πολιτών στο Δήμο Θερμαϊκού ή αλλού.
Ø  Συνεργασία με συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς  του Δήμου Θερμαϊκού και των γειτονικών Δήμων, καθώς και του εξωτερικού.
Ø  Εκδηλώσεις διάφορων μορφών (συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συζητήσεις, ομιλίες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.)
Ø  Έκδοση εντύπων (φυλλάδια, εφημερίδα, κλπ).
Ø  Δημιουργία ομάδας σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, σχετικής ιστοσελίδας και συνεργασία με αντίστοιχες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
Ø  Χρήση των νόμιμων δικαιωμάτων (προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεων, αγωγές κλπ.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών.

Συμμετέχοντες στην ΚΠΕ:
Στην «Κίνηση Πολιτών Επανομής» μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν κύρια ή παραθεριστική κατοικία στην Δημοτική Κοινότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. Πρακτικά, συμμετέχοντες θεωρούνται όλοι που έχουν ενημερωθεί, αποδεχθεί τις βασικές αρχές της ιδρυτικής πράξης,  συμμετάσχει σε μία συνάντηση της ΚΠΕ και δώσει στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση). Ταυτόχρονα αποδέχονται την εγγραφή τους στο forum Google group της ΚΠΕ που αποτελεί και το μητρώο συμμετεχόντων.
α. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων:
Ø  Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης αλλά και στις Θεματικές Ομάδες που αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση στα πλαίσια συγκεκριμένων δράσεων.
Ø  Οι συμμετέχοντες προτείνουν δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις.
Ø  Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στις δράσεις της ομάδας με τη φυσική τους παρουσία.
Ø  Σέβονται και τηρούν την Ιδρυτική Πράξη με τις Αρχές της ομάδας και αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.
 β. Αποχωρήσεις-Διαγραφές Συμμετεχόντων:
Ø  Ο κάθε συμμετέχων -ουσα μπορεί να αποχωρήσει όποτε επιθυμεί χωρίς καμία δέσμευση ή απαίτηση. Στην περίπτωση αυτή διαγράφεται από το φόρουμ Google Group αλλά μπορεί να επισκέπτεται το ιστολόγιο (blogspot) και την ομάδα του facebook της ΚΠΕ.
Ø  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πρόταση να αποχωρήσει, όποιος-α δεν τηρεί τις αρχές, δεν υποστηρίζει τους σκοπούς της ομάδας, έρχεται συχνά σε αντίθεση με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συμμετεχόντων ή απέχει από τις δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση.

Τρόπος λήψης αποφάσεων:
Ø  Η άμεση επικοινωνία  με τους συμμετέχοντες γίνεται μέσα από το φόρουμ του google group (που αποτελεί και το μητρώο συμμετεχόντων στην ΚΠΕ). 
Ø  Αίτημα για συνάντηση με προτεινόμενα θέματα προς λήψη αποφάσεων, ορισμός της συνάντησης και ανάρτηση της ατζέντας των θεμάτων κάνουν οι συμμετέχοντες στο google group.
Ø  Στις συναντήσεις της Ομάδας Κίνησης Πολιτών συζητιούνται τα θέματα της ατζέντας και γίνεται λήψη αποφάσεων από τους παρευρισκόμενους και ήδη συμμετέχοντες στην ομάδα Κίνησης Πολιτών με δημοκρατική προφορική ανοιχτή διαδικασία. Γίνεται προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη σύνθεση απόψεων και όσο το δυνατόν ισχυρότερη ομοφωνία. Οι συμμετέχοντες που διαφωνούν σε κάποια απόφαση θα πρέπει να αποδεχτούν την απόφαση και σε καμία περίπτωση να μην δρούνε στην συνέχεια εναντίον αυτής. Συντάσσονται πρακτικά τα οποία αναρτώνται στο google group και στο blogspot με απόλυτη διαφάνεια.

Διοίκηση – Οργανωτική δομή:
Ø  Η «Κίνηση Πολιτών Επανομής» συντονίζεται από Συντονιστική Επιτροπή που ο αριθμός της είναι ανάλογος με τις Θεματικές Ομάδες που ασχολούνται στην Κίνηση.   Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων και η θητεία της είναι εξάμηνη.                                                                                          
σημ. (σε περίπτωση αδυναμίας ή αποχώρησης, η Θ.Ο. ορίζει
άλλο μέλος της προς αντικατάσταση)
Ø  Ανώτατο όργανό της «Κίνησης Πολιτών Επανομής» είναι η ομάδα - Γενική Συνέλευση - των συμμετεχόντων της, η οποία συγκαλείται όταν υπάρχει ανάγκη για λήψη (σοβαρών) αποφάσεων.
Ø  Ρόλος των συντονιστών-διαχειριστών είναι να οργανώνει και να υλοποιεί δραστηριότητες οι οποίες προτείνονται από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων.
Ø  Εξαμηνιαίος απολογισμός δραστηριοτήτων και οικονομικής διαχείρισης της Συντ. Επιτροπής.

Πόροι της «Κίνησης Πολιτών Επανομής» είναι:
Ø    οι εισφορές των συμμετεχόντων της (έκτακτες προς το παρόν)
Ø    οι δωρεές, εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές από τη Συντονιστική Επιτροπή
Ø   έσοδα από διάφορα υλικά (μπλούζες, έντυπα, λαχεία κ.λπ.)

Διάρκεια:
Η «Κίνησης Πολιτών Επανομής» ιδρύεται για αόριστο χρόνο. Λύεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με το 75% της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ενεργών συμμετεχόντων*.

Αναθεώρηση του κανονισμού:
Η ομάδα ΚΠΕ έχει δυνατότητα να αναθεωρεί τον παρόντα κανονισμό όταν μεταβάλλονται τα δεδομένα και αφού αποφασιστούν από τους ενεργούς συμμετέχοντες τροποποιητικές αναφορές.

*(ενεργοί συμμετέχοντες : οι εγγεγραμμένοι στην ομάδα της Κίνησης, με ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο και με συμμετοχή σε συνελεύσεις και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου