31.7.12

Ελάτε να γνωριστούμε...

η επόμενη συνάντηση της "Κίνησης Πολιτών Επανομής"
θα γίνει την Τετάρτη, 1 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ. 
στο καφενείο ΛΟΥΞ, στην πλατεία της Επανομής.

28.7.12

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
    1.       Συλλογή στοιχείων από τον Δήμο για τις επιδόσεις παραγωγής οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην δημοτική κοινότητα. Να ερευνηθεί και κατά πόσο λειτουργεί η ανακύκλωση στον Δήμο.
    2.       Έρευνα συμπεριφορών πολιτών και υπηρεσιών του Δήμου με ερωτηματολόγιο σε ότι αφορά τις πρακτικές και συνήθειες στον τομέα της καθαριότητας.
    3.       Έλεγχος και προτάσεις σχεδιασμού του δικτύου αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων (μπλε κάδοι και κάδοι απορριμμάτων).
    4.       Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών με φυλλάδια και πινακίδες με μηνύματα σε συνεργασία με ιδιώτες χορηγούς.
    5.       Έρευνα για τις δυνατότητες μείωσης του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για τον Δήμο και τους κατοίκους.
    6.       Έλεγχος της δημοτικής αρχής για την υποχρεωτική ανταποδοτικότητα των τελών καθαριότητας που καταβάλλονται από τους πολίτες μέσα από τον λογαριασμό ΔΕΗ.
    7.       Πρόταση δημιουργίας κλειστών χώρων στέγασης (οικίσκος) των κάδων στο δίκτυο περισυλλογής των οικιακών απορριμμάτων σε κάποιο κεντρικό σημείο ως πιλοτικό.
    8.       Διερεύνηση τρόπων διαχείρισης των ογκωδών απορριμμάτων (κλαδιά, γεωργικά απόβλητα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα οικοδομής, κλπ) η οποία δεν υφίσταται σήμερα.
     9.       Προώθηση της οικιακής (και δημοτικής) κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων.
   10.   Προτεραιότητα για την άμεση κατάργηση και αποκατάσταση της τοπικής παράνομης χωματερής δίπλα από το γήπεδο «Αναγέννησης» με τις εξής Δράσεις:
  • Δημιουργία εμποδίου με ανάχωμα στην είσοδο του σκουπιδότοπου.
  • Φύλαξη χώρου με εθελοντές για ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις τους μέσα από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων,  αναφορά για τα προβλεπόμενα πρόστιμα, οδηγίες για κομποστοποίηση στην αυλή, καύση στο χωράφι, ανακύκλωση, κλπ. Τοποθέτηση πανό.
  • Συλλογή στοιχείων για την επιβάρυνση ρύπανσης των ακτών όπου καταλήγουν τα ρέματα (Βρυσούδας και από μετόχι «Αναστασίας»).
  • Παραλαβή τα ογκώδη απορρίμματα στο αμαξοστάσιο της Επανομής.
    11.   Προώθηση της καθαριότητας και της νομιμότητας στις παραλίες της Επανομής.
   12.   Εκστρατεία για μείωση ή και εξάλειψη της χρήσης πλαστικών σακουλών (προς τους πολίτες, τις εμπορικές αλυσίδες και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης).
   13.   Αξιοποίηση των κονδυλίων που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός ειδικά για την αποψίλωση σε κοινόχρηστους χώρους.
    14.   Κωδικοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
    15.   Συμβολική δράση με εναπόθεση σκουπιδιών στην είσοδο του δημαρχείου Επανομής.
   16.   Ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.

27.7.12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 26-7-2012 ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ»


ΘΕΜΑΤΑ:
1.       Παρουσίαση της ομάδας για τους νέους συμμετέχοντες
Έγινε διανομή εντύπου με την ιδρυτική πράξη η οποία είναι αναρτημένη και στο FaceBook.
Βασικός σκοπός: Η σώρευση των τοπικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, μας υπέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης συλλογικής δράσης, απώτερος σκοπός της οποίας είναι η διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής  των συνδημοτών και συνανθρώπων μας.
Έγινε μία σύντομη εισήγηση για την μέχρι σήμερα δραστηριότητα των θεματικών ομάδων που είναι η ομάδα για την καθαριότητα και ανακύκλωση, η ομάδα για το νερό και η ομάδα για την κατάσταση των δρόμων. Διευκρινίστηκε ότι με μεγαλύτερη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους πολίτες εθελοντές θα μπορούν οι ομάδες αυτές να ενισχυθούν αλλά και να δημιουργηθούν νέες ομάδες (π.χ. για τον Υγρότοπο Επανομής).
Η ενημέρωση για τις δράσεις κάθε ομάδας θα γίνεται μέσω
email (Google groups), Facebook και BlogSpot.

2.       Χώρος συγκέντρωσης της ΚΠΕ
Επισημάνθηκε η ανάγκη η κίνηση να έχει στην διάθεσή της κλειστό χώρο συγκέντρωσης ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Προτάθηκε να διερευνηθεί εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χώρος στο κτήριο του Δήμου (ΚΑΠΗ). Θα το διερευνήσει άμεσα ο Α. Παρταλιός.

3.       Συντονισμός της ΚΠΕ
Έχει ήδη αποφασιστεί από την προηγούμενη συνάντηση ότι  το (προσωρινό) συντονιστικό όργανο θα είναι 3μελές και θα απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε θεματική ομάδα. Θ.Ο. δρόμων: Γιώργος Σφ., Θ.Ο. Νερού: Δημήτρης Ντ., Θ.Ο. καθαριότητας: Φώτης Στ. Εάν κάποιος δεν έχει δυνατότητα να συμμετάσχει σε συναντήσεις της οργανωτικής θα συνεννοείται με κάποιο μέλος της ομάδας του ώστε να εκπροσωπούνται πάντα οι ομάδες.
Μόνιμη βάση για τον συντονισμό και την ενημέρωση θα είναι το κατάστημα «Φωτοτυπικό Κέντρο Επανομής» -
τηλ. 23920 44287
email: politesepanomis@yahoo.gr
                ομάδα google : epanomi2012@googlegroups.com
4.        Διοργάνωση ανοιχτής συγκέντρωσης
Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση για το κοινό, αμέσως  μετά το 15αυγουστο. Έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να συντονίσει την διοργάνωση αυτή.
5.       Επικοινωνία της ΚΠΕ
Προτάθηκε και συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν 2-3 κεντρικά σημεία (Φωτοτυπικό Κέντρο, καφέ Λουξ, ΚΑΠΗ) στην Επανομή όπου θα υπάρχει ενημέρωση σε μορφή ταμπλό και κιβώτια όπου πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις της ΚΠΕ και να αφήνουν τα δικά τους στοιχεία επικοινωνίας ή γραπτές αναφορές και προτάσεις κοινών προβλημάτων. Η Λεμονιά ανέλαβε να συντάξει σχετικό κείμενο και ο Γιώργος Σ. να ετοιμάσει το ταμπλό.
Η επικοινωνία θα γίνεται όμως κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα. Κακώς κείμενα, προτάσεις πολιτών, κλπ θα αποστέλλονται από τους πολίτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση politesepanomis@yahoo.gr σχόλια μπορούν να γίνονται στο blog : www.politesepanomis.blogspot.com  ή με συμμετοχή στην ομάδα : epanomi2012@googlegroups.com και θα διαχειρίζονται από την συντονιστική και τις Θ.Ο. και θα δίνονται απαντήσεις στους πολίτες όταν αυτό είναι δυνατόν.
Όλα τα κείμενα και αναφορές των πολιτών και της ΚΠΕ θα αναρτώνται στο blog και στο Facebook.
      Οικονομικά της ΚΠΕ
Θα χρειαστούν κάποιες δαπάνες κυρίως για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού κατά την λειτουργία της ΚΠΕ. Προτάθηκε να γίνετε χρήση ιδιωτών και άλλων χορηγών. Προτάθηκε να συγκεντρωθεί ταμείο με εισφορές από τα μέλη. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενες συναντήσεις.
Συναντήσεις της ΚΠΕ
Στο εξής θα γίνονται συναντήσεις κάθε Τετάρτη 20:30 στο “καφέ Λουξ” έως ότου εξευρεθεί άλλος χώρος. Στις συναντήσεις αυτές θα είναι παρόντες τουλάχιστον οι συντονιστές ή οι αναπληρωματικοί τους. Θα γίνεται υποδοχή και ενημέρωση νέων ενδιαφερόμενων πολιτών και θα συντονιστεί η διοργάνωση της ανοιχτής συγκέντρωσης.

Παρόντες: Κώστα Λ. – Δέσποινα Κ. – Αντώνης Π. – Γιώργος Κ. – Φώτης Στ. – Γιώργος Σ. – Θεόφιλος Ζ. – Θοδωρής Τ.
Νέοι συμμετέχοντες: Λεμονιά Ρ. – Φανή Δ. – Θοδωρής Τζ. – Ιωσήφ Δ. – Χρήστος Χ. - Αλέξης Κ. – Σπύρος Σ. – Όλγα Σ. - Γιώργος Ντ.

22.7.12

το σχόλιο της "Κίνησης Πολιτών Επανομής" για τις απαντήσεις του κ. Τροκάνα

Είναι φανερή η αδυναμία και η αποτυχία της δημοτικής αρχής, τωρινής και προηγούμενης, για την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης. Όχι μόνο δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το έργο μετά από τρεις αναβολές, αλλά κατάφεραν να το εμπλέξουν σε τέτοιους δικαστικούς αγώνες ώστε η ολοκλήρωσή του να παραπέμπεται στο απώτερο μέλλον. Και εδώ ας μην ξεχνάμε τις απανωτές διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις του νυν δημάρχου στο δημοτικό θέατρο (Μάης 2011), ότι το έργο της αποχέτευσης θα ολοκληρωθεί.
Στη σύμβαση του έργου, είναι ευθύνη του εργολάβου να αποκαταστήσει την συνέχεια του ασφαλτοτάπητα στους δρόμους , πρακτικά όπως ήταν πριν την εκσκαφή. Εδώ όλοι γνωρίζουμε τι είδους αποκατάσταση έκανε ο εργολάβος με τις καθιζήσεις, τις λακκούβες κτλ. Όμως δεν αποκατέστησε όλους τους δρόμους που έσκαψε. Γι` αυτους λοιπόν τους δρόμους όχι μόνο δεν πληρώνει κάποιο πρόστιμο, αλλά ζητά πρόσθετη αμοιβή από τον δήμο και η ευθύνη αυτής της ασφαλτόστρωσης μετατίθεται στην περιφέρεια. Αυτή η εξέλιξη, αν και είναι χαρακτηριστική για την Ελλάδα, χαρακτηρίζει επίσης τις διαχειριστικές ικανότητες του πρώην δήμου Επανομής τις οποίες θα πληρώνουμε για άγνωστο ακόμα χρονικό διάστημα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, την «κατανόηση» του κ. Τροκάνα για τον εργολάβο, που «ο καημένος» έδωσε μεγάλη έκπτωση και δεν τον συμφέρει…
Η σημερινή δημοτική αρχή δεν μπορεί να αποποιείται όλων των ευθυνών για την εκτέλεση του έργου της αποχέτευσης, μιας και ένα κομμάτι του έργου γίνεται επί της θητείας της.. Οι όροι παραλαβής δεν είναι λάστιχο που τεντώνεται ανάλογα με τις διαθέσεις του κάθε εργολάβου. Υπάρχει σύμβαση που περιγράφει ακριβώς τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τόσο του εργολάβου όσο και της επιβλέπουσας αρχής. Δεν επιτρέπεται κανένα παζάρι, καμία υποχώρηση στην ποιότητα του έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Σε ότι αφορά το νερό, φαίνεται ότι η αντικατάσταση του δικτύου των σωλήνων αμιάντου δεν προβλέπεται να γίνει στο προσδόκιμο ζωής των Επανομιτών μέσης ηλικίας. Και καλό είναι να μην πίνουμε νερό μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον από το επόμενο εξάμηνο θα νοιώθουμε πιο εξισωμένοι με τους υπόλοιπους δημότες σε ότι αφορά την τιμή του κυβικού του νερού. Χρειάζεται χρόνος για να υιοθετήσει κάποιος την ισότητα μεταξύ των πολιτών του ίδιου δήμου.
Τέλος, η πρόταση μας για μια ενημερωτική συγκέντρωση για όλους τους Επανομίτες δεν έγινε αποδεκτή για ευνόητους λόγους.

21.7.12

τι λέει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ για το αποχετευτικό της Επανομής και το δίκτυο ύδρευσης


Αξιότιμε κ.Τροκανα, εκ μέρους της κίνησης πολιτών Επανομής, πιστεύοντας ότι εκφράζουμε και την πλειοψηφία των δημοτών της Επανομής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε επισήμως και δια ζώσης για τα παρακάτω:
1.      Σε ποιο σημείο βρίσκεται η εκτέλεση του έργου της αποχέτευσης της Επανομής και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του;
Απάντηση : ολοκληρώνεται η Α’ φάση με τον δεύτερο εργολάβο (μετά από έναν μαραθώνιο δικαστικό αγώνα με τον πρώτο) ο οποίος ανέλαβε να διεκπεραιώσει τα εναπομείναντα τμήματα του εσωτερικού δικτύου για να προχωρήσει το έργο στη Β’ φάση που είναι η σύνδεσή του με τα αντλιοστάσια. Για να «κλείσει» αυτή η Α’ φάση, όπως είπε κι ο δήμαρχος στο ραδιο100,6, εξασφαλίστηκαν 500.000 € μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αλλά για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται άλλα 6 εκατ. € περίπου, ένα ποσό που αν δε καταβληθεί από τη ΔΕΥΑΘ θα πρέπει να περιμένουμε να ενταχτεί σε κάποιο τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα (π.χ. ΕΣΠΑ) μιας κι έχει «φύγει» πλέον από το Ταμείο Συνοχής (μετά από τρεις παρατάσεις). Επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο είναι και η παράταση – στάση του έργου που ζητάει ένδικα και ο εργολάβος, μέχρι να βρεθούν τα χρήματα, πράγμα που ενδέχεται να καθυστερήσει την όλη διαδικασία από 3 έως 7 χρόνια!!! Η εκδίκαση της ένστασης του εργολάβου εναντίον της ΔΕΥΑΘ γίνεται στις 25 Ιουλίου.

2.      Με την ολοκλήρωση της α’ φάσης του αποχετευτικού, προβλέπεται και αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα των δρόμων ή θα παραμείνει ως έχουν;
Απάντηση : αποκατάσταση προβλέπεται μόνο για το δίκτυο που κατασκευάζεται τώρα.
Ο προηγούμενος εργολάβος όχι μόνο παράτησε αρκετούς δρόμους χωρίς ασφαλτοτάπητα αλλά  ζητάει κι απ’ το Δήμο αποζημίωση για τα μηχανήματά του που ήταν σε ακινησία όσο εκκρεμούσαν τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΔΕΥΑΘ
Έτσι, οι δρόμοι που έμειναν χωρίς ασφαλτόστρωση (Αγ. Αργυρίου, Σφαγείων, Χρ. Αλευρά, πάροδος Δημ. Αγοράς και αρκετοί παράδρομοι) παραμένουν ως έχουν και μετατίθεται η ευθύνη αποκατάστασης στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στην Περιφέρεια.
Τώρα στο θέμα της πλημμελούς αποκατάστασης έστω κι αυτών των «κομματιών» που γίνονται, οφείλεται στη μεγάλη έκπτωση της προσφοράς του εργολάβου, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη γι αυτόν η πλήρης ασφαλτόστρωση.
3.      Η πλημμελής αποκατάσταση των δρόμων εκτός των προβλημάτων κυκλοφορίας, δημιουργεί και ερωτηματικά για την επιβλέπουσα αρχή. Ποιά είναι η διαδικασία και οι όροι παραλαβής του έργου;
Απάντηση : η ΔΕΥΑΘ αποποιείται την ευθύνη της επίβλεψης γιατί το έργο ήταν στην αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας της Επανομής. Υπεύθυνη ήταν η κ. Γαλανοπούλου η οποία τις περισσότερες φορές έλειπε από την Κοινότητα Επανομής λόγω παράλληλων υποχρεώσεων της Τεχν. Υπηρεσίας.
 Όσο για τους όρους παραλαβής του έργου, λόγω της αλλαγής εργολάβου, οι όροι άλλαζαν κατά πως τον «βόλευε», επικαλούμενος από τη μια  έλλειψη χρόνου και από την άλλη συνεχή αύξηση του κόστους εργασίας.
4.      Επειδή το πρόβλημα των αμιαντοσωλήνων ύδρευσης  είναι γνωστό, ρωτούμε αν είναι στον άμεσο προγραμματισμό σας η αντικατάστασή τους, ώστε να μην σκαφτούν οι δρόμοι για δεύτερη φορά.
Απάντηση : η Επανομή δεν έχει κάνει καμία μελέτη (παρ’ όλα όσα υποστήριζε ο Οικονομίδης) για τον εξωραϊσμό του δικτύου ύδρευσης σε αντίθεση με το Μεσημέρι (επί Γραμμένου) και της Μηχανιώνας (επί Μαυρομάτη). Έτσι και να εκταμιευτούν κάποια χρήματα για τέτοια έργα, προηγείται η Μηχανιώνα και το Μεσημέρι.

5.      Τι σκοπεύετε να κάνετε για την βελτίωση της ποιότητας του νερού που πίνουμε;
Απάντηση : η ποιότητα νερού είναι γνωστό ότι δεν είναι η καλύτερη παρ όλους τους συχνούς ελέγχους και τα θετικά αποτελέσματα που παίρνουμε από ένα πιστοποιημένο εργαστήριο του Βόλου. Λόγω εποχής, η αυξημένη ζήτηση δεν μας επιτρέπει να προβούμε σε χλωριώσεις και καθαρισμούς των δεξαμενών, πράγμα που θα γίνει το Σεπτέμβριο που ελαττώνεται η ζήτηση.

6.       Τι γίνεται με τους απλήρωτους λογαριασμούς ύδρευσης και την εξίσωση των δημοτικών τελών με τις άλλες δημοτικές κοινότητες του δήμου;
Απάντηση : οι απλήρωτοι λογαριασμοί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και η αδυναμία είσπραξής τους από τη ΔΕΥΑ Επανομής το διαιωνίζει. Παράλληλα υπάρχει δυσχέρεια και στην καταγραφή των μετρητών. Έτσι, υπάρχει πρόβλεψη για το επόμενο εξάμηνο να ανατεθεί η μέτρηση σε ιδιώτη. Όσο για την εξίσωση των τελών, θα γίνει από τον επόμενο λογαριασμό κι έτσι η τιμή του κυβικού θα ισοσκελιστεί μ’ αυτήν των άλλων διαμερισμάτων, στα 0,48 € παράλληλα με την σύνδεση που θα «πέσει» κι αυτή από τα 500 €, κάτω από τα μισά.

20.7.12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 19-07-2012 ΤΗΣ ΝΕΑΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ:
1.       Κείμενο αρχών και σκοπών της Κίνησης
Αποφασίστηκε η τελική διατύπωση του κειμένου αρχών και σκοπών της κίνησης το οποίο αποτελεί πια την ιδρυτική πράξη της κίνησης όπου αναφέρεται ο εξής σκοπός: Η σώρευση των τοπικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, μας υπέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης συλλογικής δράσης, απώτερος σκοπός της οποίας είναι η διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής  των συνδημοτών και συνανθρώπων μας. Η ιδρυτική πράξη θα αναρτηθεί στο FaceBook.
2.       Τρόπος λειτουργίας της κίνησης
Έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας και την οργανωτική δομή της κίνησης. Αποφασίστηκε να συζητηθεί ξανά το θέμα σύνταξης «καταστατικού» και να αποφασιστεί από μελλοντική γενική συνέλευση μετά από την διεύρυνση της κίνησης.  Προς το παρόν θα ορίζεται συντονιστικό και διοργανωτικό όργανο  για τις ανοιχτές συγκεντρώσεις το οποίο θα αποτελείται από εκπροσώπους των θεματικών ομάδων.
3.       Συνάντηση με κ. Τροκανά , πρόεδρο της ΔΕΥΑ του Δήμου
Έγινε ενημέρωση για την συνάντηση που είχαν τα μέλη Γιώργος Σ., Γιώργος Κ. και Θεόφιλος Ζ. στην ΔΕΥΑ για το θέμα της ολοκλήρωσης του έργου της αποχέτευσης και ιδιαίτερα για την αποκατάσταση των τομών στους δρόμους. Επίκειται μία δίκη ασφαλιστικών μέτρων στις 25/7 στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης όπου μπορούν να παραβρεθούν μέλη της κίνησης για να παρακολουθήσουν και να ενημερώσουν τους υπόλοιπους.
4.        Διοργάνωση ανοιχτής συγκέντρωσης
Αποφασίστηκε να αναβληθεί η μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση του κοινού για μετά τον 15αυγουστο. Αντ’ αυτού θα γίνει μία ενδιάμεση διευρυμένη συγκέντρωση όπου θα προσκληθούν με ηλεκτρονική πρόσκληση και τηλεφωνικώς αυτοί που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον και άλλοι πιθανοί  ενδιαφερόμενοι για τους οποίους θα γίνει μία παρουσίαση της ιδρυτικής πράξης καθώς και κάποια ενημέρωση για την μέχρι σήμερα δράση των θεματικών ομάδων. Ορίστηκε η 26/7 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30μμ, στο ΛΟΥΞ στην πλατεία Επανομής. Ανέλαβαν οι Φώτης, Δέσποινα και Παναγιώτης να προετοιμάσουν την ηλεκτρονική πρόσκληση μέχρι  την Παρασκευή 20 Ιουλίου για να γίνει αποστολή με μέηλ και ανάρτηση στο FaceBook. Θα εκτυπώσει ο Γιώργος Σ. αντίγραφα της Ιδρυτικής Πράξης για διανομή στους παρευρισκόμενους στην συγκέντρωση.

11.7.12

Ιδρυτική πράξη 
 Ένωσης Προσώπων – Κίνησης Πολιτών,
 με την επωνυμία «Κίνηση Πολιτών Επανομής»
με έδρα την Επανομή

 
Γενικός σκοπός
Η συσσώρευση των τοπικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, μας υπέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης συλλογικής δράσης, απώτερος σκοπός της οποίας είναι η διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής  των συνδημοτών και συνανθρώπων μας.

Βασικές Αρχές:
            Η «κίνηση» οφείλει να διέπεται από:
Ø  δημοκρατικές αρχές  και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
Ø  ακομμάτιστους προσδιορισμούς (η κίνηση δεν συνιστά δημοτική παράταξη και δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει κανένα υπάρχον ή νέο πολιτικό κόμμα, οργάνωση κ.λ.π.)
Ø  επιδίωξη διαλόγου και συνεννόησης με τις τοπικές αρχές ή άλλους αρμόδιους φορείς.
Ø  σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
Ø  κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη
Ø  σεβασμό στον άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής ή ιδεολογίας

Ειδικοί Σκοποί:
Ø  Η προστασία του περιβάλλοντος
Ø  Η ανάδειξη και ισχυροποίηση του συλλογικού συμφέροντος έναντι του ατομικού και συντεχνιακού συμφέροντος
Ø  Η ανάδειξη των προβλημάτων και η κατάθεση προτάσεων για λύσεις στα χρόνια προβλήματα της πόλης (αποχέτευση,  ύδρευση, σκουπίδια, συγκοινωνιακό και οδικό δίκτυο κ.α.)
Ø  Η ηθική και υλική βοήθεια σε συνδημότες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοπορισμού  (συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων, φαρμάκων, λειτουργία «κοινωνικού φροντιστηρίου» κ.ο.κ.)
Ø  Προσπάθεια προς μια ισότιμη - κοινωνική, πολιτική και οικονομική- αντιμετώπιση της Δημοτικής Ενότητας Επανομής από τη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού, σε σχέση με τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα.
Ø  Ενημέρωση και παρότρυνση των πολιτών για ενεργή συμμετοχή και δράση, με στόχο την ανάδειξη και επίλυση των κοινών προβλημάτων.

Δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών:
Ø  Δημιουργία θεματικών ομάδων με στόχο την αποτελεσματικότερη διοργάνωση των εκάστοτε δράσεων (για επίλυση προβλημάτων, παροχή κοινωνικής βοήθειας σε συνανθρώπους – συνδημότες κ.ά.)
Ø  Συλλογή στοιχείων για τα υπάρχοντα προβλήματα (π.χ. παρελθοντικές ενέργειες του Δήμου, μελέτη του νομικού πλαισίου κ.λ.π.)
Ø  Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προβλήματα με αφίσες, φυλλάδια, άρθρα σε εφημερίδες κ.ά.
Ø  Διαμόρφωση προτάσεων και επιδίωξη συνεννόησης – διαλόγου με το Δήμο, σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων
Ø  Μαζικές συγκεντρώσεις πολιτών για κάθε μορφής κινητοποιήσεις, με στόχο τη γνωστοποίηση των προβλημάτων και ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων κατοίκων.
Ø  Παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια του Δ. Θερμαϊκού (υποβολή προτάσεων και προώθηση προβλημάτων)

Μέσα για την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων:
Ø  Αξιοποίηση των δομών και των αρχείων του Δήμου για την οργάνωση και πραγματοποίηση των δράσεων
Ø  Δικτύωση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες πολιτών στο Δήμο Θερμαϊκού ή αλλού.
Ø  Συνεργασία με συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς  του Δήμου Θερμαϊκού και των γειτονικών Δήμων, καθώς και του εξωτερικού.
Ø  Εκδηλώσεις διάφορων μορφών (συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συζητήσεις, ομιλίες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.)
Ø  Έκδοση εντύπων (φυλλάδια, εφημερίδα, κλπ).
Ø  Δημιουργία ομάδας σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, σχετικής ιστοσελίδας και συνεργασία με αντίστοιχες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
Ø  Χρήση των νόμιμων δικαιωμάτων (προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεων, αγωγές κλπ.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών.

Συμμετέχοντες στην ΚΠΕ:
Στην «Κίνηση Πολιτών Επανομής» μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν κύρια ή παραθεριστική κατοικία στην Δημοτική Κοινότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. Πρακτικά, συμμετέχοντες θεωρούνται όλοι που έχουν ενημερωθεί, αποδεχθεί τις βασικές αρχές της ιδρυτικής πράξης,  συμμετάσχει σε μία συνάντηση της ΚΠΕ και δώσει στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση). Ταυτόχρονα αποδέχονται την εγγραφή τους στο forum Google group της ΚΠΕ που αποτελεί και το μητρώο συμμετεχόντων.
α. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων:
Ø  Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης αλλά και στις Θεματικές Ομάδες που αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση στα πλαίσια συγκεκριμένων δράσεων.
Ø  Οι συμμετέχοντες προτείνουν δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις.
Ø  Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στις δράσεις της ομάδας με τη φυσική τους παρουσία.
Ø  Σέβονται και τηρούν την Ιδρυτική Πράξη με τις Αρχές της ομάδας και αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.
 β. Αποχωρήσεις-Διαγραφές Συμμετεχόντων:
Ø  Ο κάθε συμμετέχων -ουσα μπορεί να αποχωρήσει όποτε επιθυμεί χωρίς καμία δέσμευση ή απαίτηση. Στην περίπτωση αυτή διαγράφεται από το φόρουμ Google Group αλλά μπορεί να επισκέπτεται το ιστολόγιο (blogspot) και την ομάδα του facebook της ΚΠΕ.
Ø  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πρόταση να αποχωρήσει, όποιος-α δεν τηρεί τις αρχές, δεν υποστηρίζει τους σκοπούς της ομάδας, έρχεται συχνά σε αντίθεση με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συμμετεχόντων ή απέχει από τις δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση.

Τρόπος λήψης αποφάσεων:
Ø  Η άμεση επικοινωνία  με τους συμμετέχοντες γίνεται μέσα από το φόρουμ του google group (που αποτελεί και το μητρώο συμμετεχόντων στην ΚΠΕ). 
Ø  Αίτημα για συνάντηση με προτεινόμενα θέματα προς λήψη αποφάσεων, ορισμός της συνάντησης και ανάρτηση της ατζέντας των θεμάτων κάνουν οι συμμετέχοντες στο google group.
Ø  Στις συναντήσεις της Ομάδας Κίνησης Πολιτών συζητιούνται τα θέματα της ατζέντας και γίνεται λήψη αποφάσεων από τους παρευρισκόμενους και ήδη συμμετέχοντες στην ομάδα Κίνησης Πολιτών με δημοκρατική προφορική ανοιχτή διαδικασία. Γίνεται προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη σύνθεση απόψεων και όσο το δυνατόν ισχυρότερη ομοφωνία. Οι συμμετέχοντες που διαφωνούν σε κάποια απόφαση θα πρέπει να αποδεχτούν την απόφαση και σε καμία περίπτωση να μην δρούνε στην συνέχεια εναντίον αυτής. Συντάσσονται πρακτικά τα οποία αναρτώνται στο google group και στο blogspot με απόλυτη διαφάνεια.

Διοίκηση – Οργανωτική δομή:
Ø  Η «Κίνηση Πολιτών Επανομής» συντονίζεται από Συντονιστική Επιτροπή που ο αριθμός της είναι ανάλογος με τις Θεματικές Ομάδες που ασχολούνται στην Κίνηση.   Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων και η θητεία της είναι εξάμηνη.                                                                                          
σημ. (σε περίπτωση αδυναμίας ή αποχώρησης, η Θ.Ο. ορίζει
άλλο μέλος της προς αντικατάσταση)
Ø  Ανώτατο όργανό της «Κίνησης Πολιτών Επανομής» είναι η ομάδα - Γενική Συνέλευση - των συμμετεχόντων της, η οποία συγκαλείται όταν υπάρχει ανάγκη για λήψη (σοβαρών) αποφάσεων.
Ø  Ρόλος των συντονιστών-διαχειριστών είναι να οργανώνει και να υλοποιεί δραστηριότητες οι οποίες προτείνονται από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων.
Ø  Εξαμηνιαίος απολογισμός δραστηριοτήτων και οικονομικής διαχείρισης της Συντ. Επιτροπής.

Πόροι της «Κίνησης Πολιτών Επανομής» είναι:
Ø    οι εισφορές των συμμετεχόντων της (έκτακτες προς το παρόν)
Ø    οι δωρεές, εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές από τη Συντονιστική Επιτροπή
Ø   έσοδα από διάφορα υλικά (μπλούζες, έντυπα, λαχεία κ.λπ.)

Διάρκεια:
Η «Κίνησης Πολιτών Επανομής» ιδρύεται για αόριστο χρόνο. Λύεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με το 75% της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ενεργών συμμετεχόντων*.

Αναθεώρηση του κανονισμού:
Η ομάδα ΚΠΕ έχει δυνατότητα να αναθεωρεί τον παρόντα κανονισμό όταν μεταβάλλονται τα δεδομένα και αφού αποφασιστούν από τους ενεργούς συμμετέχοντες τροποποιητικές αναφορές.

*(ενεργοί συμμετέχοντες : οι εγγεγραμμένοι στην ομάδα της Κίνησης, με ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο και με συμμετοχή σε συνελεύσεις και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις)