29.5.12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


(Αποσπάσματα από Οδηγό για το Περιβάλλον του WWF)
Στερεά Απόβλητα
Υλικά που στερούνται άμεσης αξίας και είναι ανεπιθύμητα για τον κάτοχό τους.
Η διαχείριση αποσκοπεί στην προστασία και αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στον αέρα,
στα νερά και στο έδαφος. Δεν αμφισβητείται το δικαίωμα του πολίτη να απορρίπτει τα
στερεά απόβλητα που παράγει. Η πολιτεία μέσω της Τ.Α. είναι επιφορτισμένη με το
καθήκον της διαχείρισης των αποβλήτων, επιμερίζοντας τις συνεπαγόμενες δαπάνες στους
δημότες.
Διαχείριση νοείται:
Προσωπική αποθήκευση, συλλογή (με ενδεχόμενη διαλογή στην πηγή).
Μεταφορά στην θέση επεξεργασίας αποκομιδή.
Τελική επεξεργασία και διάθεση.
Έχει παρατηρηθεί από έρευνες ότι με την ενημέρωση των πολιτών αυξάνεται η συμμετοχή
σε προγράμματα ανακύκλωσης (ή/και διαλογή στην πηγή) χωρίς άλλα κίνητρα.
Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τελικός στόχος είναι η προώθηση της ελαχιστοποίησης παραγωγής απορριμμάτων στο
πλαίσιο μιας λιγότερο καταναλωτικής κοινωνίας, στην οποία η αναγκαιότητα της
διατήρησης των φυσικών πόρων μέσω πρόληψης θα έχει συνειδητοποιηθεί σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα .
Ιεράρχηση Μεθόδων Διαχείρισης από την ΕΕ
Πρόληψη
Ελαχιστοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση
Ανάκτηση Ενέργειας
Τελική Διάθεση
ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
Επιπτώσεις
Μεταβολή του ανάγλυφου του τοπίου
Κάλυψη της φυσικής βλάστησης και των φυσικών χαρακτηριστικών
Αισθητική υποβάθμιση του τοπίου
Μόλυνση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Ρύπανση περιοχής και απομακρυσμένων περιοχών όπως ακτές και θάλασσες
Ρύπανση αέρα από τυχόν καύση και από δυσοσμίες
Κίνδυνος για την δημόσια υγεία (μετάδοση ασθενειών)
Άμεσος κίνδυνος για την πανίδα (χερσαία και θαλάσσια)
Υφίσταται αρνητικές συνέπειες ο τουρισμός
Κατάληψη μεγάλης έκτασης χώρου που είναι πολύτιμος για τις κοινότητες
Πρόκληση πυρκαγιών
Επικρατεί διοικητική ανεπάρκεια από άποψη γνώσεων για τους κινδύνους που επιφέρουν
οι κακοί μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων και από το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης.
Πολιτεία και Πολίτες
Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει:
1. Πυκνό δίκτυο κάδων u945 απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
2. Τακτική ενημέρωση για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης.
3. Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών
Οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ότι:
1. Να ανακυκλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά.
2. Η ανακύκλωση απαιτεί την αλλαγή των καθημερινών συνηθειών.
3. Το σημερινό πρόβλημα των αποβλήτων μεταφέρεται στα παιδιά μας. Η αδιαφορία
υποθηκεύει το δικό τους μέλλον.
4. Η ανακύκλωση να γίνει απαίτηση αντίστοιχη με τις κοινωνικές παροχές, όπως
παιδεία, Υγεία κλπ.
5. Η ανακύκλωση είναι θέμα πολιτισμού και αισθητικής.
Όπου έχει εφαρμοστεί η πολιτική της μείωσης των απορριμμάτων και ανάκτησης χρήσιμων
υλικών, δηλαδή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση από αυτά, έχει αποδειχτεί ότι
ανάμεσα στα άλλα, εκπαιδεύει και ενεργοποιεί τους πολίτες στην κατεύθυνση της
προστασίας και τον σεβασμό στο περιβάλλον γενικότερα.
Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών θα πρέπει να συνοδεύονται
από την υλοποίηση επιμόρφωσης των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης που
δραστηριοποιούνται στον τομέα καθαριότητας αλλά και συνεχή ενημέρωση των
υπεύθυνων λήψης αποφάσεων.
Επιπλέον Προτάσεις
Εφαρμογή ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή
Επιβολή υποχρεωτικής ανακύκλωσης στους δημόσιους οργανισμούς, στα εμπορικά
και καταστήματα υγειονομικής φύσεως καθώς και στα κτήρια γραφείων
Τέλη καθαριότητας ανάλογα με την παραγωγή που απορρίπτεται
Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
Το πρόβλημα της αλλαγής διαχείρισης των αποβλήτων είναι κοινωνικό και όχι τεχνικό. Σε
επίπεδο τεχνικής διαθέτουμε τους τρόπους. Η εφαρμογή τους είναι θέμα οικονομίας,
κοινωνίας, κοινωνικών δομών και κατανάλωσης.

1.5.12

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ


ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
•   Να είναι άδειες από τροφές και υγρά.
•   Να τις ξεπλύνουμε, αν χρειαστεί, ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, λάδια κ.λπ.
•   Να τσακίζουμε τις χαρτόκουτες για να μην πιάνουν όλο το χώρο.
•   Όταν υπάρχει χώρος, να ρίχνουμε χύμα τις συσκευασίες και όχι μέσα σε σφιχτοδεμένες σακούλες, για να βοηθάμε τη διαδικασία του διαχωρισμού στο εργοστάσιο.
•   Στους φακέλους για εύθραυστα αντικείμενα -αυτούς που έχουν πλαστική επένδυση με τις φουσκαλίτσες αέρα για ασφάλεια- είναι καλύτερα να διαχωρίζουμε μόνοι μας το χαρτί από το πλαστικό. Στην ίδια λογική, βγάζουμε τα καπάκια από τις γυάλινες συσκευασίες - στις πλαστικές δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί διαχωρίζονται αργότερα στη διαδικασία ανάκτησης.
•   Να συμπιέζουμε τα πλαστικά μπουκάλια, όταν μπορούμε, για να εξοικονομούμε χώρο.
•   ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πετάμε σπασμένα τζάμια ή καθρέφτες, γιατί η διαλογή γίνεται στο χέρι και είναι επικίνδυνο για τους εργάτες.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ
•   Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύκλωσης: μπαταρίες, κάθε είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά, μέταλλα, ρούχα, παπούτσια, πλαστικά δοχεία από λάδια αυτοκινήτων ή από φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλικά, στρώματα, παλιά έπιπλα, την παλιά δερμάτινη τσάντα, τα οργανικά υπολείμματα των τροφών, τα κλαδιά από τα δέντρα.
•   τις βιοδιασπώμενες σακούλες (αυτές θεωρούνται συμβατικά σκουπίδια και δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ανακύκλωση. Είναι καλύτερα να τις χρησιμοποιούμε στα κοινά σκουπίδια γιατί, όταν η σακούλα διασπάται, επιταχύνεται ο χρόνος αποδήμησης).
•   τα μικρά χαρτάκια, εισιτήρια και σκισμένες σελίδες (όχι γιατί δεν ανακυκλώνονται, αλλά επειδή δεν έχει μεριμνήσει η ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή τους).
•   Αποτσίγαρα από έτοιμα ή από στριφτά τσιγάρα.
•   Χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα.
•   Κουτιά από ζαχαροπλαστεία (συνδυασμός από αλουμίνιο και χαρτί δεν ανακυκλώνεται).
•   Πολυστερίνη (φελιζόλ).

ΤΙ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ
•   Χαρτιά: κουτιά από τσιγάρα, λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία, χαρτοκιβώτια όλων των ειδών, όλα τα περιοδικά, ακόμα και αυτά με τις γυαλιστερές σελίδες, όλους τους φακέλους αλληλογραφίας.
•   Αλουμινένιες και λευκοσίδηρες συσκευασίες: κουτάκια από αναψυκτικά και μπίρες, κονσέρβες κάθε είδους, σακουλάκια μέσα στα οποία αγοράζουμε τον καφέ, αλουμινένια μπολ μιας χρήσης, τα μεταλλικά ταψάκια μιας χρήσης, το κομμάτι από το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιήσαμε χθες αλλά δεν χρειαζόμαστε πια, μεταλλικά αντικείμενα γραφείου, τα κλειδιά που δεν χρειαζόμαστε κ.λπ.
•   Όλες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα, μπουκάλια από ποτά, από αρώματα, από χυμούς, από φάρμακα κ.λπ.
•   Όλες τις πλαστικές συσκευασίες από: αναψυκτικά, λάδι, αποσμητικά, απορρυπαντικά, δοχεία από τις μπογιές που βάφουμε, σακουλάκια από καπνό. Επίσης, τα σπασμένα χαρακάκια του παιδιού, τα νάιλον από το πακέτο των τσιγάρων, το φιλμ περιτυλίγματος από τα τρόφιμα ή τα έντυπα, τα πλαστικά από τα είδη διατροφής (αλλαντικά, τυριά κ.λπ.) που πωλούνται συσκευασμένα στο σούπερ μάρκετ, το κεσεδάκι από το γιαούρτι, το σακουλάκι από το ρύζι ή τα μακαρόνια, το περιτύλιγμα από τις πάνες και όλα τα σχετικά είδη, τη σακούλα από το απορρυπαντικό πλυντηρίου που τελείωσε, τα παλιά γάντια κουζίνας που τρύπησαν κ.λπ.
•   Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες σπασμένες, την πλαστική κουτάλα που χάλασε, τις πλαστικές σακούλες που δεν θα χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά εργαλεία γραφείου, τις θήκες από τα CD, τις παλιές κασέτες που δεν ακούμε κ.λπ.
•   Συσκευασίες τετραπάκ
•   Ξύλινες συσκευασίες: κουτάκια από ποτά ή δώρα, οδοντογλυφίδες, ξύλινες κουτάλες που χάλασαν, κρεμάστρες ρούχων κ.λπ.
•   CD, DVD - ανεξάρτητα από το είδος της μουσικής που έχουν.

ΣΥΜΠΙΕΖΩ:
Τα πλαστικά μπουκάλια του νερού είναι καλό να συμπιέζονται, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, προκειμένου να μην πιάνουν χώρο. Στην περίπτωση των μπουκαλιών αυτών δεν χρειάζεται να βγάζετε το καπάκι.
ΠΛΕΝΩ:
Πλαστικές συσκευασίες από γιαούρτια, όπως αυτή, αλλά και μπίρες, αναψυκτικά ή άλλα τρόφιμα, θα πρέπει να ξεβγάζονται ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, λάδια ή άλλα υγρά.
ΔΕΝ ΣΚΙΖΩ:
Αποκόμματα εισιτηρίων, αποδείξεις, σκισμένες σελίδες και γενικά, χαρτιά που είναι μικρότερα του μεγέθους Α4 δεν ανακυκλώνονται - όχι γιατί δεν γίνεται, αλλά γιατί δεν έχει μεριμνήσει η ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή τους.
ΒΓΑΖΩ ΚΑΠΑΚΙΑ:
Καλό είναι να ξεπλένετε τα γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών ή ποτών, ενώ όταν διαθέτουν μεταλλικά καπάκια, θα πρέπει να τα βγάζετε για να διευκολύνετε.
                            
ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
•   Ηλεκτρικές Συσκευές: Ο Δήμος Επανομής δέχεται τις παλιές σας ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο του Αμαξοστασίου.
•   Μπαταρίες: Μπαταρίες και παλιά κινητά μπορούν να παραδοθούν για ανακύκλωση σε εξειδικευμένα καταστήματα μπαταριών και κινητής τηλεφωνίας. Επίσης διαθέτει το Δημαρχείο δοχεία ανακύκλωσης παλιών μπαταριών.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!